Muốn Được Cấp Giấy Phép Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thì Hồ Sơ Phải có những Thứ này?

Tôi xin trả lời câu hỏi đã đạt ra trên tiêu đề. Theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP về luật cho thuê lại lao động được chính phủ ban hành thì hồ sơ để xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

luat-cho-thue-lai-lao-dong

Thứ nhất phải có văn bản đề nghị việc cấp Giấy phép hoạt động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo trong  Nghị định.

Thứ hai phải có giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

Kế đó doanh nghiệp cho thuê của bạn phải có giấy đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Giấy chứng minh doanh nghiệp cảu bạn phải đầy đủ điều kiện về địa điểm theo Điều 7 Nghị định này.

Phải có văn bản chứng minh công ty có đầy đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này

Kèm theo đó là đầy đủ thông tin về sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp.

xem thêm Dịch Vụ Cho Thuê Ngoài Là Gì? Và Sự Khác Biệt Giữa Thuê Ngắn Hạn Và Thuê Dài Hạn

Lưu ý Thời hạn có hiệu lực của giấy phép hoạt động cho thue lại lao động

  • Giấy phép hoạt động khi mới đăng ký có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.
  • Trường hợp nếu bạn gia hạn giấy phép hoạt động cung ứng lao động thì thời hạn không quá 24 tháng và số lần gia hạn không quá 02 lần.

Nơi nào có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động?

Dó là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại hoặc gia hạn thậm chí thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp vi phạm ( các vi phạm sẽ được đề cập bên dưới). Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cung ứng lao động sẽ  gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn.

Theo đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ căn cứ vào các nội dung trong Nghị định và các quy định khác có liên quan để quyết định việc cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động. Đối với doanh nghiệp mới cấp thời gian sẽ là 30 ngày, còn với các doanh nghiệp xin cấp lại hoặc gia hạn thì là 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp không cấp, không cấp lại hoặc không gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Phổ Thông Là Gì? Và Những Lợi Ích Mà Nó Mang Lại

Các trường hợp doanh nghiệp cho thuê lao động của bạn có thể bị thu hồi Giấy phép hoạt động:

  1. Công ty dịch vụ cho thuê lại lao động không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của luật cho thuê lại lao động
  2. Hành vị về việc công ty cho thuê lại lao động khai báo sai sự thật về các điều kiện, giấy phép theo quy định tại Điều 5 nghị định hoặc làm giả văn bản theo quy định tại Điều 11 của nghị định; có hành vi thay đổi, sửa chữa nội dung có trong giấy phép hoạt động.
  3. Vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này;
  4. Bị xử phạt hành chính do vi phạm luật lao động 03 lần trong 12 tháng;
  5. Không thực hiện việc bổ sung tiền ký quỹ sau thời hạn được quy định tại Điều 18 trong Nghị định.
  6. Không hoạt động sau 06 tháng, tính kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  7. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s